Day: February 24, 2020

Thưa Thầy tôi tin, xin Thầy trợ giúp lòng tin yếu kém của tôi

Thứ Hai, Tuần 7 Thường Niên, Năm 2 – 24/02/20 Bài Ðọc I: Gc 3, 13-18 Nếu anh em có lòng thích cãi vã, thì đừng lên mặt”. Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. Anh em thân mến, ai là kẻ khôn ngoan và từng trải trong anh em? Người ấy hãy lấy đời sống…