Day: February 21, 2020

Ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Phúc Âm, thì sẽ cứu được mạng sống mình

Thứ Sáu, Lễ Thánh Phêrô Đamianô – 21/02/20 Bài Ðọc I: Gc 2, 14-24. 26 “Cũng như xác không hồn là xác chết, thì đây đức tin không việc làm là đức tin chết”. Trích sách của Thánh Giacôbê Tông đồ. Anh em thân mến, nếu có ai nói mình có đức tin, mà không hành…