Day: February 19, 2020

Người mù khỏi hẳn và thấy được mọi vật rõ ràng

Thứ Tư, Tuần 6 Thường Niên, Năm 2 – 19/02/20 Bài Ðọc I: Gc 1, 19-27 “Anh em hãy thực thi lời đã nghe, chớ đừng nghe suông”. Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. Anh em thân mến, anh em hãy biết rằng: Mọi người hãy mau nghe, nhưng đừng vội nói và vội nóng…