Day: February 18, 2020

Những cái ” Đừng” khi tham dự Thánh Lễ

ĐỪNG VÔ TÌNH COI NHẸ, BỎ QUA! 1. ĐỪNG ĐI MUỘN. Hãy nhớ Thiên Chúa luôn chờ đợi bạn để đong đầy tình yêu của Người trong bạn, để nói với bạn, và để tha thứ cho bạn. 2. ĐỪNG ĂN MẶC KHÔNG PHÙ HỢP. Hãy ý tứ, vì danh dự của chính mình, và…

Các con hãy giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Hêrôđê

Thứ Ba, Tuần 6 Thường Niên, Năm 2 -18/02/20 Bài Ðọc I: Gc 1, 12-18“Chính Thiên Chúa không hề cám dỗ”. Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. Phúc cho kẻ chịu thử thách, vì khi đã được tinh luyện, sẽ lãnh nhận triều thiên sự sống mà Thiên Chúa đã hứa ban cho những kẻ…