Các con đã nghe nói với người xưa rằng…Còn Ta, Ta bảo các con

CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN, NĂM A – 16/02/20

Bài Ðọc I: Hc 15,16-21“Người không truyền dạy cho một ai làm điều gian ác”

Bài trích sách Ðức Huấn ca.

Nếu người muốn tuân giữ các giới răn:việc trung thành giữ các giới răn là tùy ở ngươi.Người đặt trước mặt ngươi nước và lửa,ngươi muốn cái gì, thì giơ tay ra trên đó.Trước mặt con người là sự sống và sự chết, sự lành và sự dữ,họ thích thứ nào, thì được thứ ấy.Bởi chưng, Thiên Chúa đầy khôn ngoan, hùng dũng và toàn năng.Người luôn luôn nhìn thấy mọi loài.Chúa nhìn đến những kẻ kính sợ Người,và thấu suốt mọi hành động của con người.Người không truyền dạy cho một ai làm điều gian ác,và không cho phép một ai phạm tội.Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv. 118,1-2, 4-5, 17-18, 33-34 Phước đức những ai tiến thân trong luật pháp của Chúa.

Xướng 1) Phước đức những ai có đường lối tinh tuyền, họ tiến thân trong luật pháp của Chúa. Phước đức những ai giữ lời Chúa răn bảo, những người đó tận tâm tìm kiếm Chúa. – Ðáp.

2) Phần Chúa, Chúa ban bố huấn lệnh, để chúng được tuân giữ hết sức ân cần. Nguyện cho đường nẻo tôi vững chắc, để tuân giữ thánh chỉ của Chúa. – Ðáp.

3) Xin gia ân cho tôi tớ Chúa được sống, để tuân giữ những lời Chúa răn. Xin mở rộng tâm hồn con mắt của tôi, để quân chiêm những điều kỳ diệu trong Luật Chúa. – Ðáp.

4) Lạy Chúa, xin tỏ cho tôi biết đường lối thánh chỉ Ngài, để cho tôi được hoàn toàn tuân giữ. Xin giáo huấn tôi, để tôi tuân cứ luật pháp của Ngài, và để tôi hết lòng vâng theo luật đó. – Ðáp.

Bài Ðọc II: 1Cr 2,6-10 “Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn thuở, để làm nên sự hiển vinh của chúng ta”.

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Côrintô.

Anh em than mến, chúng tôi có bàn giải sự khôn ngoanvới những người toàn thiện, mà đó không phải là sự khôn ngoan của thế gian,’cũng không phải của những bậc vua chúa thế trần, hạng người đã bị dồn vào chỗ hư vong.Nhưng chúng tôi thuyết sự khôn ngoan đầy nhiệm mầu của Thiên Chúa,vẫn được giấu kín, mà Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn thuở,để làm nên sự hiển vinh của chúng tôi.Sự khôn ngoan đó, không một ai trong các vua chúa thế trần đã biết tới:vì giả thử nhận biết, hẳn họ đã không đóng đinh Chúa sự hiển vinh.Nhưng chúng tôi rao giảng như lời đã chép:”Sự mắt chưa từng thấy và tai chưa từng nghe,và lòng người cũng chưa từng mơ ước tới,đó là tất cả những điều Thiên Chúa đã làm ra cho những ai yêu mến Người”. Bởi chưng Thiên Chúa đã mạc khải điều đó cho chúng tôi, do Thánh Thần của Người.Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Joan 1,14 và 12b Alleluia! Alleluia! Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. Alleluia!

Phúc Âm: Mt 5,17-37 “Người xưa đã bảo như thế, còn Ta, Ta bảo thật các con thế này”.

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:”Các con đừng tưởng Ta đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri:Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con:Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm một phẩy trong bộ luậtcũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành.Bởi vậy, ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất,và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời;Trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó,sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời.Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái,thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu.

Các con đã nghe dạy người xưa rằng:Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án.Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẩn nộ với anh em mình,thì sẽ bị toà án luận phạt.Ai bảo anh em là ngốc, thì bị phạt trước công nghị.Ai rủa anh em là “khùng”, thì sẽ bị vạ lửa địa ngục.Nếu ngươi đang dâng của lễ nơi bàn thờmà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với ngươi,thì ngươi hãy để của lễ lại trước bàn thờ,đi làm hòa với người anh em ngươi trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ.Hãy liệu làm hòa với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó,kẻo kẻ thù sẽ đưa ngươi ra trước mặt quan tòa,quan tòa lại trao ngươi cho tên lính canh và ngươi sẽ bị tống ngục.Ta bảo thật cho ngươi biết:”Ngươi sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng!”

Các con đã nghe nói với người xưa rằng:”Chớ ngoại tình”. Còn Ta, Ta bảo các con:”Hễ ai nhìn xem phụ nữ mà ước ao phạm tội với họ,thì đã ngoại tình với họ trong lòng rồi.Nếu con mắt phải của con nên dịp tội cho con,thì hãy móc nó mà ném xa con; vì thà mất một chi thểcòn lợi hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục.Và nếu tay phải con nên dịp tội cho con, thì hãy chặt mà ném nó xa con;vì thà mất một chi thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục”. Cũng có lời dạy rằng: “Ai ly dị vợi mình,trừ trường hợp tà dâm, thì làm cớ cho vợ ngoại tình;và ai cưới người vợ đã ly dị, cũng phạm tội ngoại tình”.

Các con cũng đã nghe có lời bảo người xưa rằng:”Chớ thề gian, nhưng hãy giữ trọn lời mình thề với Chúa”.Còn Ta, Ta bảo các con:”Ðừng thề chi cả; đừng lấy trời mà thề,vì trời là ngai Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, vì đất là bệ chân Người;đừng lấy Giêrusalem mà thề, vì là thành của Vua cao cả.Cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề,vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hay đen được.Nhưng lời nói của các con phải là: Có thì nói có,không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra”.

Chia sẻ Lời Chúa

Lm Peter Lê Thanh Quang

LUẬT TRỌN HẢO

Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 5,20)

Suy niệm: Với não trạng thực dụng, người ta dễ an tâm với lối sống miễn sao không vi phạm lề luật, chỉ cần công chính như các kinh sư và người Pha-ri-sêu là quá đủ rồi. Thế nhưng Thiên Chúa là Tình Yêu, mà Tình Yêu thì không bao giờ bằng lòng ở mức chung chung. Đã yêu thương thì phải yêu ở mức cao nhất, yêu đến cùng. Vì thế não trạng thực dụng không bao giờ tương hợp với tính triệt để của Tin Mừng mà Chúa Giê-su mời gọi chúng ta thực thi: Phải sống công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu thì mới được vào Nước Trời. Vì thế, chỉ giữ luật về hình thức bề ngoài mà thôi thì chưa đủ, mà phải đi vào chiều sâu nội tâm nữa.

Image may contain: 9 people, people smiling

Mời Bạn: Muốn trở nên môn đệ đích thực của Thầy Giê-su, chúng ta chống lại cơn cám dỗ chạy theo trào lưu thực dụng của xã hội hiện đại: Chớ giết người mà thôi thì chưa đủ, mà còn không được giận ghét anh em. Không ngoại tình mà thôi thì chưa đủ mà còn phải trong sạch từ trong tư tưởng nữa. Không phạm tội mà thôi thì chưa đủ mà còn phải triệt tiêu cả những dịp tội nữa. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải trở nên hoàn thiện, không như các kinh sư và người Pha-ri-sêu, mà như Cha trên trời là Đấng Công Chính và Toàn Thiện.

Sống Lời Chúa: Thờ phượng Chúa cách kính cẩn, phục vụ tha nhân cách tận tâm, để chỉ mình Chúa thấu suốt, dù người khác có nhận biết hay không.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết mặc lấy sự hiền lành và khiêm nhường của Chúa để con luôn thực thi giới răn Chúa truyền dạy với tất cả tấm lòng yêu mến. GPCANTHO

Cộng đoàn Nữ Vương Hòa Bình phục hồi nhân phẩm cho người nghiện ma túy

Cộng đoàn Nữ Vương Hòa Bình là một Hiệp hội phi lợi nhuận, do cha Dante Bruno thành lập vào năm 1985. Mục đích hoạt động của Cộng đoàn: Quan tâm đến những vấn đề của giới trẻ và nghiện ma túy. Giúp người nghiện tái khám phá cuộc sống theo cách đơn giản: khám phá sức mạnh của CẦU NGUYỆN, CÔNG VIỆC như một cơ hội để khám phá lại tiềm năng và tuân theo nhận thức về khả năng quan hệ với người khác. Sau đây là lời chứng của các bạn trẻ đã được phục hồi nhân phầm nhờ Cộng đoàn này.

“Tôi muốn kể với các bạn tôi là người như thế nào trong cộng đoàn, đặc biệt là cách tôi trải qua giai đoạn cuối. Tôi không muốn nói rằng tôi ổn, bởi vì đôi khi tôi bị cám dỗ ra đi, nhưng đó không phải là vấn đề, những cám dỗ đến với mọi người, vì vậy điều đó là bình thường”. Đây là những lời chứng của Michele.

Michele là một trong những cậu bé nghiện ma túy, khách của cộng đoàn Nữ Vương Hòa Bình, nhân vật chính của cuốn sách “Tôi là, tôi muốn, tôi hy vọng. Người ta có thể thoát khỏi nghiện ma túy. Lời chứng”. Sách được xuất bản nhân dịp kỷ niệm 25 năm của hiệp hội. Nội dung tập sách là những lời chứng được Maria Zanfini Vitari thu thập từ những năm đầu hoạt động của trung tâm. Những lời chứng của những người, thay vì chết, đã chọn cuộc sống, tìm được sức mạnh chống lại cơn nghiện, đối phó mỗi ngày với nỗi sợ bỏ cuộc, buông xuôi. Cha Dante Bruno, sáng lập Hiệp hội Cộng đoàn Nữ Vương Hòa Bình nói: Đối với họ, cộng đoàn là bến cảng an toàn từ vụ đắm tàu, nơi cập bến bình an họ đã tìm được, phục hồi nhân phẩm đã mất”.

Nghiện ma túy là một trong những tai họa lớn của xã hội ngày nay, không chỉ vì nó ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất của những người tiêu thụ chúng, mà bởi vì nó vô hiệu hóa nhân phẩm và lòng tự trọng. Marcello, một cậu bé khác trong cộng đoàn nhớ lại: “Tôi đã hủy diệt nhiều ngày trong cuộc sống tôi, thậm chí đến mức cảm thấy mình vô dụng”.

Cô đơn, bị gạt ra ngoài lề và thiếu tình yêu, một số người thú nhận rằng họ đã rất ngạc nhiên khi nhận ra rằng vẫn còn một người nào đó tin vào họ. Renato nói “Tôi có thể dành cả ngày để nói về vị linh mục này, người đàn ông đã dành cả cuộc đời và từ bỏ chính mình, để cứu nhiều người. Nhiều người nghèo, cô đơn, người rốt hết đã khám phá lại trong Chúa Giêsu ý nghĩa cuộc sống và sự thanh thản để chấp nhận và trên hết, cảm thấy được yêu thương”.

Người Samaritano tốt lành

Hai mươi lăm năm trôi qua kể từ ngày cha Dante Bruno hiểu rằng cha muốn cống hiến cuộc đời của mình để giúp đỡ nhiều linh hồn lạc lối, chán nản, những người cần được đón tiếp và cần tình cảm. Đó là ngày 14 tháng 9 năm 1985 trong lúc cha đang hành hương Mễ Du, cha gặp một người trẻ đang ở trong hoàn cảnh khó khăn do nghiện ma túy. Cha được đánh động về ý tưởng sẽ giúp những người như vậy. Và khi trở về Ý, nhiều người túng thiếu bắt đầu xuất hiện trước cửa nhà cha. Đức Mẹ đã chúc lành cho sứ vụ của cha, và tiếp đến là Cộng đoàn mang tên Nữ Vương Hòa Bình được hình thành. Cha giải thích: “Sau đó, tôi đã đón tiếp nhiều người khác cần sự giúp đỡ, trước đây tôi đã từng làm việc và sống chung với người nghiện ma túy, người nghiện rượu và những người có vấn đề về pháp lý, tôi phát hiện ra một sức mạnh mà tôi không thể không đón nhận với ân sủng của Chúa đó là trợ giúp người đang sống trong hoàn cảnh khó khăn”.

Cuốn sách nói trên xoay quanh nhân vật người Samari tốt lành (Lc 10, 25-37), đã dừng lại trên sa mạc để giúp một lữ khách sắp chết, mặc dù thực tế ông là kẻ thù về tôn giáo và chính trị đối với người này. Dụ ngôn, được giải thích trong một bài viết của Đức Hồng y Gianfranco Ravasi, mời gọi suy tư về sự thờ ơ và cách đóng góp, khiến chúng ta mù quáng, trước tình trạng bên lề của những người đang gặp khó khăn. Sức mạnh mà cha Dante nói duy nhất có khả năng làm ngưng sự đau khổ của người khác là tình yêu Chúa Kitô, một tình yêu vô điều kiện và không phân biệt, không bận tâm người đón nhận là ai. Và đây cũng là sức mạnh của cộng đoàn Nữ Vương Hòa Bình, định hướng chương trình phục hồi cả trong lãnh vực tâm linh, theo chân các người trẻ trong việc phục hồi căn tính và cả trong lãnh vực công việc, để một ngày nào đó các bạn trẻ có thể tái hòa nhập xã hội. Một chương trình chuộc lỗi khó khăn, không loại trừ những lúc yếu đuối, nhưng cũng biết cách sinh hoa trái. Roberto tuyên bố: “Thường tôi cảm thấy mình đang sống trong sa mạc. Điều này dẫn tôi đến việc làm cho chính mình, bây giờ tôi đã tìm thấy các giá trị: tình yêu, sự tôn trọng bản thân và người khác, cầu nguyện, Chúa”.

Có trụ sở tại Cosenza, ngày nay, Hiệp hội quản lý ba trung tâm phục hồi nghiện ma túy: ở Spezzano Albanese, Torano Castello và San Benedetto Ullano và hai ngôi nhà gia đình: “Làng Nazareth” của Carolei và “Đức Mẹ Guadalupe” ở San Benedetto Ullano, với mục đích đón tiếp phụ nữ và thiếu nữ làm mẹ đơn thân gặp khó khăn. Nhiều hoạt động được các trung tâm này thực hiện, chẳng hạn như các chiến dịch nâng cao nhận thức, trung tâm lắng nghe thường trực, các buổi hội thảo khác nhau. Với việc xuất bản cuốn sách này, Hiệp hội cho thấy, một lần nữa, với tình yêu, người ta có thể thoát khỏi nghiện ma túy và, khi làm như vậy, Hiệp hội muốn đưa vào thực hành những lời của ĐTC Phanxicô nói vào ngày 24 tháng 11 năm 2016 trong một bài phát biểu gửi đến những người tham gia một cuộc họp về các vấn đề nghiện ma túy: «Mỗi người nghiện ma túy mang theo một câu chuyện cá nhân khác nhau, phải được lắng nghe, thấu hiểu, yêu thương bao nhiêu có thể, được chữa lành và thanh tẩy. Chúng ta không thể rơi vào sự bất công khi lập danh sách người nghiện như thể đó là một đối tượng hoặc cỗ máy bị hỏng; mỗi người phải được coi trọng và đánh giá cao phẩm giá của mình để được chữa lành. Nhân phẩm của con người là những gì chúng ta đã tìm kiếm. Họ tiếp tục có nhân phẩm, hơn bao giờ hết, là những người là con của Chúa”.

Ngọc Yến – Vatican
 07 tháng hai 2020, 12:53