Day: February 13, 2020

Nhưng các chó con cũng được ăn những mụn rơi dưới bàn ăn của con cái

Thứ Năm, Tuần 5 Thường Niên, Năm 2 – 13/02/20 Bài Ðọc I: 1 V 11, 4-13“Bởi ngươi không giữ giao ước, Ta cất vương quốc khỏi ngươi; nhưng vì Ðavít thân phụ ngươi,Ta sẽ dành một chi tộc cho con trai ngươi”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Khi vua Salomon đã về già,…