Cộng tác viên tĩnh tâm lần 2

Chương Trình Tĩnh Tâm

Từ ngày 7-2 đến ngày 9-2-2020

Tại The Holy Family Religious & Retreat Center

4057 Rendon Road, Fort Worth, TX 76140

%d bloggers like this: