Các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người

Thứ Ba, Lễ Đức Mẹ Lộ Đức – 11/02/20

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức – Kim Thúy

Bài Đọc I:1 V 8, 22-23. 27-30 Chúa đã phán: “Danh Ta sẽ ở nơi đó, để nhậm lời van nài của dân Israel”.

Image may contain: one or more people and text

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, Salomon đứng trước bàn thờ Chúa, đối diện với cộng đoàn Israel, ông giơ hai tay lên trời và nguyện rằng: “Lạy Chúa là Thiên Chúa Israel, trên trời dưới đất, không có thần nào giống như Chúa. Chúa giữ lời giao ước và lòng từ bi đối với các tôi tớ đang thành tâm đi trước mặt Chúa. Nhưng ai dám nghĩ rằng: quả thật Thiên Chúa ngự ở trần gian? Vì nếu trời và các tầng trời còn không thể chứa được Chúa, huống chi ngôi nhà con xây cất đây! Nhưng lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin đoái nghe lời cầu nguyện và sự van nài của tôi tớ Chúa; xin lắng nghe lời ca khen và kinh nguyện mà tôi tớ Chúa dâng lên trước mặt Chúa hôm nay, ngõ hầu đêm ngày mắt Chúa nhìn xem ngôi nhà này là nơi Chúa đã phán ‘Danh Ta sẽ ở nơi đó’, để nghe lời cầu nguyện mà tôi tớ Chúa kêu xin trong nơi này, để nhậm lời van nài của tôi tớ Chúa và của dân Israel sẽ cầu nguyện tại nơi đây. Từ thiên cung nơi Chúa ngự, xin Chúa nhậm lời, và khi đã nhậm lời, xin Chúa dủ lòng thương”.Đó là lời Chúa.

Đáp Ca:  Tv 83, 3. 4. 5 và 10. 11 Lạy Chúa thiên binh, khả ái thay cung điện của Chúa. (c. 2).

1)Linh hồn tôi khát khao và mòn mỏi, mong vào hành lang nhà Đức Thiên Chúa. Tâm thần và thể xác tôi hoan hỉ tìm đến cùng Thiên Chúa trường sinh.  – Đáp.

2)Đến như chim sẻ còn kiếm được nhà, và chim nhạn tìm ra tổ ấm, để làm nơi ấp ủ con mình, cạnh bàn thờ Chúa, ôi Chúa là Thiên Chúa thiên binh, Ôi Đại Vương và Thiên Chúa của con.Đ.

3)Ôi Thiên Chúa, phúc đức ai ngụ nơi nhà Chúa: họ sẽ khen ngợi Chúa tới muôn đời. Thuẫn đỡ cho chúng con, xin hãy nhìn xem, lạy Thiên Chúa, xin hãy đoái nhìn mặt Đức Kitô của Người. Đáp.

4)Thực, một ngày sống trong hành lang nhà Chúa, đáng quý hơn ngàn ngày ở nơi đâu khác. Con ưa đứng nơi ngưỡng cửa nhà Chúa con, hơn là cư ngụ trong lều bọn ác nhân. – Đáp.

Alleluia:  Ga 14, 23 Alleluia, Alleluia! -Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. – Alleluia.

Image may contain: 2 people

Phúc Âm:  Mc 7, 1-13 “Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do-thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: “Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?” Người đáp: “Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: ‘Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người’. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người: rửa bình, rửa chén và làm nhiều điều như vậy”. Và Người bảo: “Các ngươi đã khéo bỏ giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục của các ngươi. Thật vậy, Môsê đã nói: ‘Hãy thảo kính cha mẹ’, và ‘ai rủa cha mẹ, sẽ phải xử tử’. Còn các ngươi thì lại bảo: ‘Nếu ai nói với cha mẹ mình rằng: Những của tôi có thể giúp cha mẹ được là Corban rồi (nghĩa là của dâng cho Chúa)’, và các ngươi không để cho kẻ ấy giúp gì cho cha mẹ nữa. Như thế các ngươi huỷ bỏ lời Chúa bằng những tập tục truyền lại cho nhau. Và các ngươi còn làm nhiều điều khác giống như thế”. 

Chia sẻ Lời Chúa

Lm Peter Lê Thanh Quang

TỰA VÀO CHÚA MÀ ĐI

“Các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa.” (Mc 7,13)

Suy niệmNhiều chính phủ trên thế giới đang nại vào ý muốn của số đông dân chúng biểu quyết qua lá phiếu để chấp thuận những luật lệ trái luân lý như: ly dị, hôn nhân đồng tính, cho phép phá thai, an tử, v.v, mà quên nguyên tắc căn bản là các giá trị luân lý không phụ thuộc vào các cuộc thăm dò hay tỉ lệ những lá phiếu, nhưng chúng được ban cho từ Thiên Chúa. Nại vào cớ phân biệt đạo đời, người ta không còn nhận biết Chúa Giê-su đến cứu rỗi và là “Đường, Sự Thật, Sự Sống” cho hết người, hướng dẫn mọi tâm hồn. Vì thế, luật pháp thay vì thăng tiến con người lại trì kéo và làm cho con người an tâm trong những sai lầm của mình. Điều cốt lõi của lề luật là sống thánh ý của Thiên Chúa không còn nữa, chỉ còn những quy định chung của con người với nhau mà không có một qui chiếu nào với ý Thiên Chúa. Chúa Giê-su cảnh báo tình trạng sẽ càng tệ hơn, vì người ta “còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa.”

Image may contain: 3 people, text

Mời Bạn: Nhiều lần bạn được nhắc nhở đề phòng ảnh hưởng của các thứ văn hóa sự chết. Thứ văn hoá sự chết hấp dẫn ta hôm nay là tự mình quyết định không lệ thuộc Thiên Chúa. Bạn có cảnh giác với thứ sự chết này không?

Chia sẻNhững quyết định của nhóm bạn có dựa trên nguyên tắc luân lý Ki-tô giáo không?

Sống Lời Chúa: Đọc kinh “Sáng soi” và đối chiếu với Lời Chúa trước khi bạn đi đến một quyết định, một hành động.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con muốn thuộc trọn về Chúa, cả tâm hồn, thân xác, cả tư tưởng và mọi chọn lựa của con. Xin Chúa hãy dùng con.

ĐÂU LÀ CĂN TÍNH CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU?

“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5: 14)

Đặc điểm quan trọng và cần thiết nhất của ÁNH SÁNG (light) là giúp nhìn thấy mọi sự vật. Ánh sáng ngược với bóng tối (darkness). Nơi nào ánh sáng hiện diện thì ngay lập tức bóng tối bị đẩy lui, không còn hiện hữu nữa. Và đang khi ánh sáng đẩy lui bóng tối thì sức sống xuất hiện nơi đó. Vậy, chúng ta có thể nói rằng ánh sáng hiện hữu không phải cho chính nó mà ánh sáng hiện hữu vì những sự vật khác và đem lại sự sống cho những sự vật nơi nó hiện hữu.

Chúa Giêsu đã từng nói “bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian” (Ga 9:5). Chúa Giêsu cũng đòi hỏi những người đi theo Người phải thông chia ánh sáng của Người. “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5: 14). Khi lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy, chúng ta được trao cho ngọn nến sáng, tượng trưng ánh sáng Chúa Kitô, nghĩa là đời chúng ta phải trở thành ánh sáng, theo ánh sáng Chúa Kitô. Chúa Kitô đem ánh sáng cho trần gian, Người cũng mời gọi chúng ta trở nên như ánh sáng: hiện hữu không phải vì mình mà vì những người khác.

Tôi có đáng hiện hữu vì người khác hay vì chính tôi? 

Cố tổng thống John F. Kennedy (1917 – 1963) của Hoa Kỳ đã nói “bạn đừng đòi hỏi đất nước đã làm gì cho bạn, mà hãy tự hỏi tôi đã làm gì cho đất nước.” Nhiều nhà tâm lý và các nhà xã hội học đương đại đã đưa ra nhận định như sau: những người trẻ ngày nay dường như ích kỷ hơn thời xưa. Thời xưa, thông thường các cá nhân hướng về gia đình. Ngược lại, ngày nay cá nhân đòi hỏi gia đình hướng về quyền lợi của cá nhân. Lý giải cho hiện tượng ngược chiều này, họ giả thiết rằng ngày nay các gia đình thường sinh ít con: một hoặc hai con. Vì có ít con nên từ nhỏ cho đến lớn những người con luôn luôn là trung tâm của gia đình, luôn luôn được cha mẹ và những người khác chiều chuộng, đáp ứng mọi những nhu cầu, đòi hỏi. Do quen thói được đón nhận nên nhiều người thời nay đã sống một lối sống: mình hiện hữu không phải cho người khác, vì người khác mà người khác cho mình, vì mình. 

Tôi đang sống lối sống nào? Vì người khác hay người khác vì tôi? Khi là người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi tiếp tục toả sáng ánh sáng của Chúa Kitô, nhưng tự hỏi lối sống tôi có phản chiếu ánh sáng của Người hay đã tắt từ khi nào rồi?

Chuyện kể rằng: có một người mắt bị loà nên nhìn không rõ. Mỗi lần đi đâu ông thường có cây gậy để mò mẫm mà đi. Ngày hay đêm đối với ông cũng không có gì khác biệt. Một hôm nọ, ông đi sang nhà của một người bạn thăm chơi, vì trà dự tửu hậu nên mãi đến nhá nhem tối ông mới ra về. Vì trời đã tối nên người bạn bảo ông cầm cái “đèn bão” (đèn này có nắp che chắn gió) để đi về cho dễ dàng. 

Ông trả lời: tôi đâu có nhìn thấy gì mà cần đèn, tôi dùng cây gây tự mò mẫm mà đi. Có đèn hay không đối với ông cũng giống nhau, vì mắt tôi đâu có nhìn thấy gì.

Người bạn liền nói: ông cầm đèn không phải vì ông, mà vì những người khác. Ông không cần đèn vẫn có thể đi nhưng ông cầm đèn để người khác nhìn thấy ông mà tránh, không đụng vào ông.

Ông nghe có lý, nên đã cầm cái đèn đó đi về. Đi được một đoạn, tự dưng ông bị một người khác đụng phải. 

Với cái giọng hống hách ông bực dọc: nhà ngươi bị mù hay sao mà không nhìn thấy ta đang cầm đèn đi đường mà còn va vào ta!

Người va vào ông liền nói: ông mù thì có! Tôi đâu có mù! Cái đèn của ông đã bị tắt từ khi nào rồi ấy. Trời tối om và tôi đang đi vội nên đâu nhìn thấy ông.

Cùng suy nghĩ và hành động: Tôi có kinh nghiệm nào khi la, khi bảo người khác là sai, nhưng bình tâm nhìn lại thì lỗi đó là do chính tôi? Tôi đang sống vì tha nhân hay tôi đang đòi hỏi tha nhân vì tôi? Tôi tự tuyên xưng là Kitô hữu, nhưng ánh sáng của Chúa Kitô trong tôi còn hay đã tắt ngóm từ khi nào?

Số 173: Thức Ăn Nhanh Cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul) by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R., on Monday of February 10, 2020

@ [Về TÁC QUYỀN: Với ý thức: “anh em đã được lãnh nhận nhưng không thì hãy trao ban nhưng không” (Mt 10: 8). Quý vị được TỰ DO (free) CHIA SẺ (share), SAO CHÉP (copy) những bài THỨC ĂN NHANH CHO TÂM HỒN của Linh Mục Quảng Trần, C.Ss.R., NHƯNG Trừ Trường Hợp LIÊN QUAN TỚI TIỀN, KINH DOANH và cắt xén bài viết PHẢI được sự đồng ý của tác giả.]

%d bloggers like this: