Day: February 6, 2020

Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi

Lễ Thánh Phaolô Miki và Các Bạn Tử Đạo –06/02/20 Bài Ðọc I: : 1 V 2, 1-4. 10-12“Cha sắp bước vào con đường chung của thiên hạ;Salomon, con hãy can đảm và ăn ở xứng danh nam nhi”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Gần ngày băng hà, Ðavít truyền cho Salomon, con trai của…