Con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân

CHÚA NHẬT, LỄ DÂNG CHÚA VÀO ĐỀN THÁNH – 02/02/20

Bài Ðọc I: Ml 3, 1-4 “Ðấng Thống Trị mà các ngươi tìm kiếm, đến trong đền thánh Người”.

Trích sách Tiên tri Malakhi.

Này đây Chúa là Thiên Chúa phán: “Ðây Ta sai thiên thần Ta đi dọn đường trước mặt Ta!” Lập tức Ðấng Thống Trị mà các ngươi tìm kiếm, và thiên thần giao ước mà các ngươi mong ước, đến trong đền thánh Người. Chúa các đạo binh phán: “Này đây Người đến”. Ai có thể suy tưởng đến ngày Người đến, và có thể đứng vững để trông nhìn Người? Vì Người sẽ như lửa thiêu đốt, như thuốc giặt của thợ giặt. Người sẽ ngồi như thợ đúc và thợ lọc bạc, Người sẽ thanh tẩy con cái Lêvi, và làm cho chúng nên sạch như vàng bạc. Chúng sẽ hiến dâng lễ tế cho Chúa trong công bình. Lễ tế của Giuđa và Giêrusalem sẽ đẹp lòng Chúa, như ngày xưa và như những năm trước. Ðó là lời Chúa toàn năng phán.Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 23, 7. 8. 9. 10 Vua hiển vinh là ai vậy? (c. 8a)

Xướng: 1) Các cửa ơi, hãy ngẩng đầu lên; vươn mình lên, hỡi cửa ngàn thu! để Vua hiển vinh Người ngự qua. – Ðáp.

2) Nhưng Vua hiển vinh là ai vậy? Ðó là Chúa dũng lực hùng anh, đó là Chúa anh hùng của chiến chinh. – Ðáp.

3) Các cửa ơi, hãy ngẩng đầu lên, vươn mình lên, hỡi cửa ngàn thu, để vua hiển vinh Người ngự qua. – Ðáp.

4) Nhưng Vua hiển vinh là ai vậy? Ðó là Chúa đạo thiên binh, chính Người là Hoàng Ðế hiển vinh. – Ðáp.

Bài Ðọc II: Dt 2, 14-18 “Người phải nên giống anh em Mình mọi đàng”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Vì các con trẻ cùng chung thân phận máu thịt, chính Chúa Giêsu cũng giống như chúng, cũng thông phần điều đó, để nhờ cái chết của Người mà Người huỷ diệt kẻ thống trị sự chết là ma quỷ, và để giải thoát tất cả những kẻ sợ chết mà làm nô lệ suốt đời. Vì chưng Người không đến cứu giúp các thiên thần, nhưng đến cứu giúp con cái Abraham. Bởi thế, Người nên giống anh em Mình mọi đàng, ngõ hầu trong khi phụng sự Chúa, Người trở thành đại giáo trưởng nhân lành và trung tín với Chúa, để đền tội cho dân. Quả thật, bởi chính Người đã chịu khổ hình và chịu thử thách, nên Người có thể cứu giúp những ai sống trong thử thách.Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Lc 2,32 Alleluia, alleluia! – Ánh sang đã chiếu soi muôn dân, và là vinh quang của Israel dân Chúa. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 2, 22-32 [hoặc 22-40] “Mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Lề luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa”. Và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong Luật Chúa, là một đôi chim gáy, hay một cặp bồ câu con. Và đây ở Giêrusalem, có một người tên là Simêon, là người công chính, kính sợ Thiên Chúa, và đang đợi chờ niềm ủi an của Israel. Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh Thần trả lời rằng: Ông sẽ không chết, trước khi thấy Ðấng Kitô của Chúa. Ðược Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ Giêsu đưa Người đến để thi hành cho Người những tục lệ của Lề luật. Ông bồng Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

“Lạy Chúa, giờ đây, Chúa để cho tôi tớ Chúa ra đi bình an theo như lời Chúa đã phán: vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là Ánh sáng chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa”. [ Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Simêon chúc lành cho hai ông bà và nói với Maria mẹ Người rằng: “Ðây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ!”

Lúc ấy, cũng có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm, rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel. Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo Luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nadarét. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người. ]

Chia sẻ Lời Chúa

Lm Peter Lê Thanh Quang
Lm Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

SUY NIỆM

HIẾN DÂNG

Image may contain: 5 people

Chỉ mong tôi chẳng còn gì, nhờ thế Người là tất cả của tôi. Chỉ mong trong tôi chẳng còn gì, nhờ thế tôi cảm thấy Người ở mọi nơi, đến với Người trong mọi sự, và dâng Người tình yêu trong mọi lúc. (Tagore)

Tin Mừng hôm nay thuật lại chuyện Đức Maria dâng Đức Giêsu trong đền thờ. Lúc này, cũng như bao gia đình Do Thái khác, thánh Giuse và Mẹ Maria lên đền thờ để được thanh tẩy theo luật Môsê và dâng của lễ theo luật Chúa truyền hầu chuộc lại người con đầu lòng. Thật ra, để chuộc lại con trai đầu lòng, chỉ cần trả cho tư tế gần 60 gam bạc (Ds 18, 15-16). Thế nhưng, không dừng lại ở việc này, Mẹ còn đem Con lên đền thờ dâng cho Thiên Chúa. Dâng Con là nhìn nhận Con thuộc trọn về Thiên Chúa, dù mình đã chuộc Con về bằng một số tiền được ấn định.

Theo lẽ thường, dâng hiến mạng sống mình là sẽ mất đi mạng sống đó. Thế nhưng, dâng hiến mạng sống cho Thiên Chúa, con người sẽ lại được cuộc sống vĩnh cửu. Nghịch lý trong Kitô giáo đó là: “Ai vui vẻ dâng hiến sẽ được yêu thương”. Tình yêu của Thiên Chúa được biểu lộ rõ nhất qua việc trao ban chính Con Một để làm giá chuộc tội, để cứu độ và để cho con người được sống. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống theo thánh ý Chúa và can đảm tín thác đời mình cho Chúa. Xin cho chúng con cũng biết hoán cải và đổi mới tâm hồn để trở thành của lễ sống động hiến dâng lên Chúa mỗi ngày. Amen.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

Image may contain: 6 people, people standing

Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ

Sau khi sinh hạ Chúa Giêsu được bốn mươi ngày, Đức Mẹ và thánh Giuse đã đem Hài Nhi Giêsu vào đền thờ Giêrusalem. Ở đó, các ngài dâng tiến Chúa Giêsu lên Đức Chúa Cha. Đó là luật lệ của người Dothái. Thánh gia đã tuân giữ giới luật này với trọn cả tấm lòng yêu mến.

Khi các ngài ở trong đền thánh, Mẹ Maria cũng thực hiện một khoản luật khác. Sau khi sinh con, tất cả các bà mẹ Dothái cần phải lên đền thờ để làm nghi thức thanh tẩy. Mẹ Maria đã thực hiện bổn phận của mình cách rất chu đáo. Mẹ dạy mỗi người chúng ta hãy sống khiêm tốn và vâng phục như Mẹ đã sống.

Tại đền thánh Giêrusalem, có một cụ già thánh thiện tên là Simêon. Ông được Chúa cho biết Hài Nhi Giêsu thực sự là Đấng Cứu Thế. Bồng ẵm Hài Nhi trên tay với niềm vui khôn tả, Simêon thốt lên: “Mắt tôi đang được chiêm ngắm Đấng Cứu Độ của tôi!” Thiên Chúa đã cho cụ Simêon nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Chúng ta hãy tưởng tượng xem Đức Mẹ và thánh Giuse đang suy nghĩ gì? Rồi, được Chúa Thánh Linh thúc đẩy, cụ tiên tri Simêon nói với Đức Mẹ rằng Đức Mẹ sẽ phải chịu nhiều đau khổ. Ông muốn nói về nỗi đau đớn khủng khiếp mà Đức Mẹ sẽ cảm nghiệm khi Chúa Giêsu chịu chết trên Thánh Giá.
Ngày lễ dâng Chúa hôm nay nhắc nhớ chúng ta rằng trên hết mọi sự chúng ta hãy thuộc trọn về Chúa. Vì Người là Cha dựng nên chúng ta, nên chúng ta hãy có bổn phận đáp trả ơn Người bằng cách sống vâng phục và yêu mến.

Chúng ta hãy bắt chước Mẹ Maria và thánh Giuse. Chúng ta hãy vâng lời cha mẹ, các người giám hộ và các thầy cô cách mau mắn vui vẻ trong những điều phải lẽ. Chúng ta cũng hãy nài xin thánh gia giúp chúng ta biết sống tinh thần trách nhiệm hằng ngày.

Kinh Truyền Tin 02/02: di chuyển và ngạc nhiên

Như thường lệ, trưa Chúa Nhật 2/2, lễ Dâng Chúa trong Đền thờ, Đức Thánh Cha đã cùng với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô để đọc Kinh Truyền Tin. Trước khi đọc kinh, ngài có một bài huấn dụ ngắn.

Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!

Hôm nay chúng ta mừng lễ Dâng Chúa Trong Đền Thờ, khi Chúa Giêsu mới sinh được Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse dâng vào đền thờ. Hôm nay cũng là Ngày Đời sống Thánh hiến, nhắc đến một kho báu vĩ đại trong Giáo hội của những người bước theo Chúa cách gần gũi theo các lời khuyên Phúc Âm. Bài Tin Mừng (x. Lc 2: 22-40) kể rằng, bốn mươi ngày sau khi sinh, cha mẹ của Chúa Giêsu đã đem Hài Nhi lên Giêrusalem để tiến dâng cho Thiên Chúa, theo quy định của luật Do Thái. Và khi mô tả về một nghi thức theo truyền thống, câu chuyện còn kéo sự chú ý của chúng ta đến gương của một số nhân vật. Họ bắt được giây phút kinh nghiệm gặp gỡ Chúa tại nơi Ngài để cho mình hiện diện và gần gũi với con người. Nơi đây có Đức Maria và thánh Giuse, ông Simeon và bà Anna. Họ không ngang nhau, tất cả họ khác nhau nhưng tất cả tìm kiếm Thiên Chúa và để cho mình được dẫn đến trước Chúa. Thánh sử Luca mô tả tất cả bốn người trong một thái độ kép: thái độ của sự di chuyển và thái độ của sự ngạc nhiên.

1580641348305.JPG

Sự di chuyển

Thái độ đầu tiên là sự di chuyển. Đức Maria và thánh Giuse đi lên Giêrusalem; về phần mình, ông Simeon, được Thánh Thần thúc đẩy, đi lên đền thờ, trong khi bà Anna ngày đêm không ngừng phục vụ Thiên Chúa. Theo cách này, bốn nhân vật chính của đoạn Tin Mừng cho chúng ta thấy rằng đời sống Kitô hữu đòi hỏi sự năng động và sẵn sàng bước đi, để chúng ta được Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Sự bất động không phù hợp với chứng tá Kitô giáo và sứ mạng của Giáo hội. Thế giới cần những Kitô hữu cho phép mình di chuyển, những người không bao giờ mệt mỏi khi bước đi trên đường đời, để mang đến cho mọi người lời an ủi của Chúa Giêsu. Mỗi người được rửa tội đều nhận được một ơn gọi loan báo – loan báo một điều gì đó, loan báo Chúa Giêsu-, và ơn gọi sứ mạng Tin Mừng: loan báo Chúa Giêsu! Các giáo xứ và các cộng đoàn Giáo hội khác nhau được mời gọi khuyến khích sự dấn thân của những người trẻ, gia đình và người già, để mọi người có thể có một kinh nghiệm Kitô giáo, đóng một vai chính trong cuộc đời và sứ mạng của Giáo hội.

Sự ngạc nhiên

Thái độ thứ hai mà thánh Luca thể hiện bốn nhân vật của câu chuyện là sự ngạc nhiên. Đức Maria và thánh Giuse “ngạc nhiên về những điều họ nói về Chúa Giêsu” (câu 33). Sự ngạc nhiên là một phản ứng rõ ràng của cụ Simeon, người đã tận mắt nhìn thấy nơi Hài Nhi Giêsu ơn cứu độ của Thiên Chúa cho dân tộc mình. Ơn cứu độ này ông đã chờ đợi từ nhiều năm. Và sự ngạc nhiên này cũng đúng với bà Anna, người “cũng tiến lại ngợi khen Thiên Chúa” (câu 38) và bà đi nói với người khác… Đây là một bà thánh nhiều chuyện, nói chuyện tốt, nói những điều tốt, không phải điều xấu. Bà nói và loan báo, một bà thánh đi đến với một phụ nữ khác để giới thiệu Chúa Giêsu. Những người tin này được bao bọc trong sự ngạc nhiên, bởi vì họ để cho mình được bắt lấy và can dự vào các sự kiện xảy ra trước mắt họ. Khả năng ngạc nhiên về những điều xung quanh chúng ta thúc đẩy kinh nghiệm tôn giáo và làm cho cuộc gặp gỡ với Chúa đơm hoa kết trái. Trái lại, không có khả năng ngạc nhiên khiến chúng ta thờ ơ và xẻ rộng khoảng cách giữa hành trình đức tin và cuộc sống hàng ngày.

Anh chị em thân mến, hãy để mình được luôn di chuyển và để mình được mở ra với sự ngạc nhiên. Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta chiêm ngưỡng món quà của Thiên Chúa dành cho chúng ta mỗi ngày trong Chúa Giêsu, và để chúng ta được tham gia vào sự di chuyển của món quà, với sự ngạc nhiên vui mừng, để cả cuộc đời chúng ta có thể trở thành một lời ca ngợi Thiên Chúa, phục vụ anh em chúng ta.

Sau kinh Truyền Tin

Sau Kinh truyền tin, Đức Thánh Cha chào các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Ngài lưu ý đặc biệt đến Ngày Sự sống của Ý, và mời gọi các tín hữu làm mới lại sự dấn thân gìn giữ và bảo vệ sự sống con người từ lúc bắt đầu đến lúc chết tự nhiên. Sau đó Đức Thánh Cha cũng mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho những người nam nữ sống đời thánh hiến. Họ làm nhiều việc và nhiều khi âm thầm. Đức Thánh Cha cùng đọc một kinh Kính Mừng để cầu nguyện cho các nam nữ tu sĩ và xin một tràn pháo tay cho họ.

Văn Yên, SJ – Vatican News

02 tháng hai 2020, 12:57