Làm Cách Nào Trừ Tà Và Trừ Ma Quỷ?

Người Công giáo ở trong tình trạng có nhiều lợi điểm để chống lại ma quỷ và trừ khử chúng. Giáo hội Công giáo đã chống trả với quyền lực của hỏa ngục từ khi Chúa Giêsu thành lập giáo hội trên thánh Phêrô, vị giáo hoàng đầu tiên và trên các tông đồ là các giám mục từ trên 2 ngàn năm trước. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu nói:
“Con là Phêrô và trên tảng đá này ta xây dựng Hội Thánh của Ta và cửa hỏa ngục không thể phá hủy được.” (Matt 3:16)

Song song với lời cầu nguyện và ăn chay, người Công giáo còn có những vũ khí sắc bén và mạnh mẽ khác để chống lại sự hiện diện của ma quỷ:

  1. Vũ khi quan trọng nhất là Bí Tích Hòa Giải

Hay còn gọi là việc xưng tội. Trong tòa giải tội, hối nhân xưng thú tội lỗi mình và được Chúa tha thứ mọi tội lỗi. Khi một linh hồn không còn tội lỗi nữa thì linh hồn đó ở trong tình trạng ân sủng và không còn phải sợ ma quỷ.

  1. Thánh Lễ:

Song song với bí tích Hòa Giải là Thánh lễ và sự rước Mình Thánh Chúa, đó là những phương thức tốt đẹp nhất để chống lại ma quỷ. Khi cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể hay còn gọi là Chầu Thánh Thể cũng là cách cầu nguyện mạnh thế bởi vì chúng ta cầu nguyện ngay dưới chân Chúa Giêsu Thánh Thể.

  1. Thánh Giá:

Ma qủy chạy trốn khỏi mặt Chúa Giêsu trên thánh giá. Vì thế các bạn cần có một cây thánh gia được linh mục làm phép và đặt ở một nơi cao trọng nhất trong nhà. Xin nhớ đặc biệt cầu nguyện trước thánh giá Chúa Giêsu mỗi ngày.

Hãy xin cha làm phép cho thánh giá và đeo trên cổ để Chúa bảo vệ linh hồn ta.

  1. Lời cầu nguyện với Đức Mẹ Maria và các thiên thần, các thánh.

Bằng quyền năng và thánh ý Chúa, Đức Mẹ Maria, các thiên thần và các thánh luôn giúp đỡ chúng ta trong chiến trận với ma quỷ.

Chúa Giêsu đã ban Mẹ của Ngài cho nhân loại khi Ngài hấp hối, bị treo giữa trời và đất, trên cây thập giá (Gioan 19:26). Và bên cạnh Chúa Giêsu là Đức Mẹ Maria, Mẹ Thiên Đàng của chúng ta. Mẹ là nguồn cứu giúp lớn lao nhất. Mẹ là trạng sư chống lại ma quỷ và bè lũ của chúng. Và lời cầu nguyện cao cả nhất để xin Đức Mẹ Maria cứu giúp là chuỗi Mân Côi. Chuỗi Mân Côi là xiềng xích trói buộc ma quỷ.

Ngoài Đức Mẹ Maria còn có các thiên thần và các thánh có thể giúp đỡ chúng ta chống lại ma quỷ. Thánh Michael, Tổng Lãnh Thiên Thần và lời cầu nguyện đầy quyền năng dâng lên Ngài đã được đọc cả trăm năm nay, chẳng hạn như:

“Lạy Thánh Michael, Tổng Lãnh Thiên Thần, xin ngài bảo vệ chúng con trong chiến trận. Xin Ngài che chở chúng con khỏi cạm bẫy và sự độc ác của ma quỷ. Xin Chúa trừ khử chúng, chúng con khiêm nhường kêu cầu, và xin Ngài là Hoàng Tử thống lĩnh đạo binh Thiên Quốc, bằng quyền năng của Chúa xin Ngài đẩy Satan và bè lũ ma quỷ vào hỏa ngục vì chúng đi quanh thế giới để tìm cách làm hại các linh hồn. Amen.”

Qua nhiều thế kỷ, xương các thánh có quyền năng mạnh mẽ chống lại ma quỷ. Hãy cầu nguyện với các thánh và giữ các xương thánh của các ngài trong người hay trong nhà bạn.

  1. Các Bí Tích và Á Bí Tích

Các vật thánh như nước phép và muối làm phép cần được rẩy thường xuyên ở trong nhà. Nước phép và muối phép có thể được rẩy trong các món ăn, thức uống để xin Chúa bảo vệ chúng ta.

Chúng ta nên đeo các xương thánh, các ảnh vẩy, mề đay, hình ảnh các thánh để xin các thánh bảo vệ ta. Ngoài ra nên đốt nến đã làm phép và hương nhang thơm đã làm phép để bảo vệ chúng ta khỏi ma quỷ.

Sau đây là bản tóm tắt những vũ khí thiêng liêng cần thiết cho mọi người và mọi nhà để trừ khử ma quỷ:

-Trước hết và quan trọng nhất là lời cầu nguyện vì cầu nguyện sẽ đem chúng ta đến gần Chúa hơn.

-Ăn chay trong tinh thần thống hối và đền tội của mình.

-Xưng tội, Rước Lễ, Chầu Thánh Thể, cầu nguyện với Đức Mẹ Maria. Cầu nguyện với các thiên thần và các thánh để xin các ngài cầu bầu và giúp đỡ.

-Sử dụng các vật thánh: nước phép, muối phép, hình thánh, ảnh vẩy, mề đay, nến làm phép, hương liệu làm phép…

-Từ bỏ tội lỗi trong cuộc sống.

-Nếu nhà của bạn có dấu hiệu của ma quỷ hiện diện thì xin mời một vị linh mục đến làm phép.

-Tóm lại, những ai bị ma quỷ phá phách thì hãy nhớ rằng đức tin, đức cậy và đức mến, nhất là đức mến sẽ đánh bại kẻ dữ và làm cho chúng phải cút xa nơi chúng ta ở. Ma quỷ luôn muốn chúng ta mất đức tin, đức cậy và đức mến để sống trong nghi ngờ, tuyệt vọng và hận thù. Đừng bao giờ nản chí, hãy yêu mến và tin tưởng Chúa Giêsu và rồi Chúa sẽ chiến thắng và trừ khử ma quỷ.

Những ai đã thực hành những điều mê tín, huyền bí như thờ lạy Satan, gọi người chết về, cầu cơ, phù thuỷ, ma thuật, bùa chú, bói toán thì hãy TỪ BỎ QUÁ KHỨ và xưng tội, xin Chúa tha thứ cho tội lỗi của mình vì đã làm việc thờ quấy xúc phạm đến Thiên Chúa.

Khi thực hành những việc thờ quấy là chúng ta xúc phạm đến Chúa. Phải thật lòng ăn năn thống hối và xin lòng thương xót của Chúa và sự tha thứ của Ngài.

Cuối cùng, xin Chúa Giêsu tuôn đổ Máu Thánh Cực Châu Báu của Ngài trên bạn và những người thân trong gia đình vì Máu Thánh của Chúa Giêsu có quyền năng vô biên.

*Chú ý: Có một lời cầu nguyện đặc biệt gọi là lời cầu nguyện trừ quỷ mà bất cứ một linh mục nào cũng có thể đọc để ban phép lành cho muối và nước trở thành muối làm phép và nước phép. Những loại nước và muối này đặc biệt có quyền năng lớn lao để chống lại ma quỷ:

“….7 Và để tôi khỏi tự cao tự đại vì những mặc khải phi thường tôi đã nhận được, thân xác tôi như đã bị một cái dằm đâm vào, một thủ hạ của Xa-tan được sai đến vả mặt tôi, để tôi khỏi tự cao tự đại..” 2 Corinto 12:7.

Kim Hà
30/6/2013

http://www.memaria.org