Day: January 26, 2020

We are freed from our burdens by Jesus Christ

JANUARY 26, 2020 THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME (Lec. 67) 1) Isaiah 8:23–9:3 2) 1 Corinthians 1:10-13, 17 3) Matthew 4:12-23 or 4:12-17 Gospel related: CCC 878, 1720, 1989 FOCUS:We are freed from our burdens by Jesus Christ, the light who came into our darkness. Zebulun and Naphtali were sons of Jacob, and the leaders…

Người đến thành Capharnaum để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã phán

CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN, NĂM A – 26/01/20 Mùng 2 Tết – Kính Nhớ Tổ Tiên Bài Ðọc I: Is 9, 1-4 (Hr 8, 23b – 9, 3) “Tại Galilêa các dân tộc và dân chúng thấy một ánh sáng vĩ đại”. Trích sách Tiên tri Isaia. Lúc đầu, đất Giabulon và Nephthali rất…

Cung Chúc Tân Xuân

https://youtu.be/HYL8OpD_T7U Đức Thánh Cha chúc Tết âm lịch các dân tộc Á châu LM PETER LÊ THANH QUANG Nguyện Đức Chúa Chúc lành và gìn giữ cha cùng cả nhà mình * Diep Hua Chúc sức khỏe cha và cả nhà * Cung chúc tân xuân vạn sự như ý * Diep Hua Xin Chúa…