Day: January 24, 2020

Chúa Giêsu gọi những kẻ Người muốn gọi, và họ đến cùng Người

Thứ Sáu, Lễ Thánh Phanxicô Salê – 24/01/20 Bài Ðọc I: 1 Sm 24, 3-21 “Tôi sẽ không ra tay sát hại người, vì người là Ðấng xức dầu của Chúa”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Saolê đem ba ngàn người được tuyển chọn trong toàn dân Israel và đi tìm…