Day: January 12, 2020

Người thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống như một bồ câu và đậu trên Người

CHÚA NHẬT, LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA – 12/01/20 Bài Ðọc I: Is 42, 1-4. 6-7 “Này là tôi tớ Ta, Ta hài lòng về người”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ðây là lời Chúa phán: “Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta chọn, Ta hài lòng về người.…