Day: January 10, 2020

Lập tức, người ấy khỏi phong hủi

Thứ Sáu, Tuần Sau Lễ Hiển Linh – 10/01/20 Bài Ðọc I: 1 Ga 5, 5-6. 8-13 (Hl 5-13) “Thánh Thần, nước và máu”. Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Các con thân mến, ai là người chiến thắng thế gian, nếu không phải là người tin rằng Chúa Giêsu là Con…