Day: January 4, 2020

Bức ảnh phép lạ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Ngắm nhìn Bức Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hẳn quí vị đặt câu hỏi: – Hai Thiên Thần có ý nghĩa gì? – Tại sao Chúa Hài Nhi lộ vẽ sợ hãi? – Tại sao cái nhìn của Mẹ Ngài trông thật buồn? – Liên hệ nào gắn liền giữa Bức Ảnh mô tả…

Chúng tôi đã gặp Ðấng Messia, nghĩa là Ðấng Kitô

Thứ Bảy, Lễ Thánh Elizabeth Ann Seton – 04/01/20 Bài Ðọc I: 1 Ga 3, 7-10“Người ấy không phạm tội được, vì đã sinh ra bởi Thiên Chúa”. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gioan Tông Ðồ. Hỡi các con bé nhỏ, đừng để ai lừa gạt các con. Ai thi hành sự công…