Day: January 1, 2020

Họ gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ

Thứ Tư, Lễ MẸ THIÊN CHÚA – 01/01/20 Bài Ðọc I: Ds 6, 22-27 “Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel và Ta sẽ chúc lành cho chúng”. Trích sách Dân Số. Chúa phán cùng Môsê rằng: “Hãy nói với Aaron và con cái nó rằng: Các ngươi hãy chúc lành cho…