Day: December 31, 2019

Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể và đã cư ngụ giữa chúng tôi

31 /12/2019 Thứ Ba Ngày VII Tuần Bát Nhật Giáng Sinh BÀI ĐỌC I: 1 Ga 2, 18-21 “Các con được Đấng Thánh xức dầu, và các con biết mọi sự”. Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Hỡi các con, đây là giờ sau hết. Các con đã nghe biết là sẽ…

%d bloggers like this: