Day: December 29, 2019

Hãy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập

29/12/2019 Chúa Nhật I Giáng Sinh: LỄ THÁNH GIA THẤT BÀI ĐỌC I: Hc 3, 3-7. 14-17a “Ai kính sợ Chúa, thì thảo kính cha mẹ”. Trích sách Huấn Ca. Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái; quyền lợi bà mẹ, Người củng cố trên đoàn con. Ai yêu mến cha mình, thì…