Day: December 26, 2019

Không phải các con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha các con sẽ nói thay cho

26/12/2019 Thứ Năm Giáng Sinh: Thánh Stephanô BÀI ĐỌC I: Cv 6, 8-10; 7, 54-59 “Kìa tôi xem thấy trời mở ra”. Trong những ngày đó, Têphanô đầy ân sủng và sức mạnh, làm nên những điều kỳ diệu và những phép lạ cả thể trong dân. Bấy giờ, có nhóm người kia thuộc Hội…

%d bloggers like this: