Day: December 22, 2019

Chúa Giêsu sinh ra bởi Đức Maria, đính hôn với Thánh Giuse con vua Đavít

22/12/2019 Chúa Nhật IV MÙA VỌNG Năm A BÀI ĐỌC I: Is 7, 10-14 “Này trinh nữ sẽ thụ thai”. Bài trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, Chúa phán bảo vua Achaz rằng: “Hãy xin Thiên Chúa, Chúa ngươi, một dấu ở dưới lòng đất hay ở trên trời cao!” Nhưng vua Achaz thưa:…

%d bloggers like this: