Day: December 21, 2019

Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm?

21/12/2019 Thứ Bảy III MÙA VỌNG BÀI ĐỌC I: Dc 2, 8-14 “Đây người tôi yêu đến, nhảy qua núi”. Bài trích sách Diễm Ca. Tiếng người tôi yêu, đây người đến, nhảy qua núi, băng qua đồi. Người tôi yêu giống như nai rừng, ví tựa hươu con. Đó, người đứng sau vách nhà…