Day: December 17, 2019

Gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Đavít

17/12/2019 Thứ Ba III MÙA VỌNG BÀI ĐỌC I: St 49, 2. 8-10 “Phủ việt sẽ không cất khỏi Giuđa”. Bài trích sách Sáng Thế. Ngày ấy, Giacóp triệu tập con cái lại và nói rằng: “Hỡi con cái Giacóp, hãy hợp lại và nghe cha đây. Hỡi nhà Israel, hãy nghe lời cha của…