Day: December 16, 2019

Tỉnh thức trước lối sống nguy hiểm

XÉT MÌNH MÙA VỌNG: TỈNH THỨC TRƯỚC NHIẾU LỐI SỐNG NGUY HIỂM Để sống niềm hy vọng vào Thiên Chúa và gieo niềm hy vọng cho mọi người, đòi tôi phải luôn tỉnh thức trước cuộc sống của mình. Khi xét mình trong Mùa Vọng, tôi thấy mình có khi tỉnh mà không thức, có…

Phép Rửa của Gioan bởi đâu mà có?

16/12/2019 Thứ Hai III MÙA VỌNG BÀI ĐỌC I: Ds 24, 2-7. 15-17a “Ngôi sao từ nhà Giacóp mọc lên”. Trích sách Dân Số. Trong những ngày ấy, Balaam ngước mắt lên nhìn Israel cắm trại theo từng bộ lạc, và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên ông, ông liền tuyên sấm và nói: “Lời…