Day: December 14, 2019

Giáo Lý Thực Hành DoCat

Lm Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn 01- DoCat 1-12 03 – DoCat 22- 39 05- DoCat 52 -75 07- DoCat 84 -105 09- DoCat 116 – 133 – Gia Đình 11 – DoCat 150 -157 13 – DoCat 172- 189 15- DoCat 195 – 211 17- DoCat 227-238 19 – DoCat – 256-267 21-…

Elia đã đến rồi và họ không nhận biết ông

Thứ Bảy, Lễ Thánh GIOAN THÁNH GIÁ – 14/12/19 Bài Ðọc I: Hc 48, 1-4. 9-11 “Elia sẽ đến lần thứ hai”. Trích sách Huấn Ca. Bấy giờ Elia như lửa hồng xuất hiện. Lời ông nóng bỏng như ngọn đuốc cháy phừng. Ông đem cho họ một mùa đói khát, và số người hiềm…