Day: December 12, 2019

Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện

Thứ Năm, Lễ ĐỨC ME GUAĐALUPÊ – 12/12/19 Bài Đọc I: Dcr 2, 14-17 “Hỡi thiếu nữ Sion, hãy hân hoan”. Trích sách Tiên tri Dacaria. Chúa phán: “Hỡi thiếu nữ Sion, hãy ca tụng và hân hoan: vì này đây Ta đến ngự giữa ngươi. Trong ngày ấy sẽ có nhiều dân tộc quy…