Giúp đỡ xây nhà thờ Đakkia, Kontum, Việt Nam

No comments

Hôm nay ngày 8 tháng 12 Lễ Đức Mẹ Vô nhiễm, kỷ niệm 5 năm ngày thành lập đường dây cầu nguyện, cũng là nơi phát xuất của đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót hiện nay. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa và Mẹ đã gìn giữ và đồng hành trong 5 năm qua. Xin tiếp tục cầu nguyện cho mọi người cộng tác trong đài phát thanh cùng làm việc trong tình yêu Chúa và luôn luôn được sự hướng dẫn của Chúa Thánh thần.

Trong tinh thần tạ ơn và được sự chấp thuận của Linh mục Linh hướng đài phát thanh, chúng tôi mong anh chị em chung tay giúp xây vách tường và tráng nền nhà thờ thuộc làng Đakkia chỗ Cha Micae A Blir ở Kontum, Việt Nam

Hằng năm chúng ta đã cùng đồng hành với nhau trong các chương trình quyên góp giúp đỡ cho người nghèo. Năm nay chúng ta sẽ dùng sự đóng góp đó để xây nhà Chúa cho người dân tộc đỡ rách nát, để mọi người và các em thiếu nhi không còn phải quỳ dưới nền đất và cũng là giúp có phòng học giáo lý cho các em. Muốn biết thêm chi tiết xin gọi số (479) 522 – 4245 hay số (405) 973 – 6348. Mọi đóng góp xin gởi về địa chỉ:
Rev Peter Quang Le
1301 FRANK St
BARLING AR 72923

Xin cảm ơn tất cả anh chị em và xin Chúa chúc lành cho công việc của chúng ta.
Đài Phát Thanh Lòng Chúa Thương xót thông báo