February 6, 2023

Hôm nay ngày 8 tháng 12 Lễ Đức Mẹ Vô nhiễm, kỷ niệm 5 năm ngày thành lập đường dây cầu nguyện, cũng là nơi phát xuất của đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót hiện nay. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa và Mẹ đã gìn giữ và đồng hành trong 5 năm qua. Xin tiếp tục cầu nguyện cho mọi người cộng tác trong đài phát thanh cùng làm việc trong tình yêu Chúa và luôn luôn được sự hướng dẫn của Chúa Thánh thần.

Trong tinh thần tạ ơn và được sự chấp thuận của Linh mục Linh hướng đài phát thanh, chúng tôi mong anh chị em chung tay giúp xây vách tường và tráng nền nhà thờ thuộc làng Đakkia chỗ Cha Micae A Blir ở Kontum, Việt Nam

Hằng năm chúng ta đã cùng đồng hành với nhau trong các chương trình quyên góp giúp đỡ cho người nghèo. Năm nay chúng ta sẽ dùng sự đóng góp đó để xây nhà Chúa cho người dân tộc đỡ rách nát, để mọi người và các em thiếu nhi không còn phải quỳ dưới nền đất và cũng là giúp có phòng học giáo lý cho các em. Muốn biết thêm chi tiết xin gọi số (479) 522 – 4245 hay số (405) 973 – 6348. Mọi đóng góp xin gởi về địa chỉ:
Rev Peter Quang Le
1301 FRANK St
BARLING AR 72923

Xin cảm ơn tất cả anh chị em và xin Chúa chúc lành cho công việc của chúng ta.
Đài Phát Thanh Lòng Chúa Thương xót thông báo

NGÀY 4 tháng 2, 2020

Xin CÁM ƠN QUÝ ÔNG BÀ ANH CHỊ EM QUẢNG ĐẠI GIÚP CHO MỘT NHÀ THỜ DÂN TỘC Ở KONTUM

XIN CHÚA CHÚC LÀNH CHO QUỲ ÔNG BÀ ANH CHỊ EM.

SAU ĐÂY, TÔI XIN GỞI TỔNG KẾT ĐẦU NĂM VỀ SỐ TIỀN ĐÃ NHẬN VÀ MỘT SỐ ĐIỀU CHÚNG TA CẦN BIẾT VỀ 3 NHÀ THỜ, MỘT GIÁO HỌ VỚI 8000 GIÁO DÂN , Xứ Đak Lung, Xứ Đak Chô, Xứ Đak Manh và một Giáo họ, là Đak Kon. CHỈ CÓ MỘT NHÀ THỜ ĐƯỢC XÂY DỰNG LÀ NHÀ THỚ DAK LUNG. CÒN LẠI LÀ NHÀ MÁI TRANH , HOẶC TÔN, KHÔNG CÓ VÁCH TƯỜNG VÀ NỀN ĐẤT.

Rev Peter Lê Quang

Tổng kết tiền nhận được cho nhà thờ cha Micae A Blir

  1. Trâm Quyền (TX): 300 usd
  2. Sơn Phương (NY): 200 usd
  3. Điệp (WA) : 50 usd
  4. Nhóm Nguyệt Thiết (NE): 450usd
  5. AC VÂn Thành (VA): 400usd
  6. Chị Xuân, phone 540 270 2836: 100 usd
  7. Chị Điều, 571 364 4235: 300usd
  8. Bich Hòa : 500 usd (phone 5403167395)
  9. Nhóm LCTX Manasse: 300 usd (jan 27)
  10. Nhóm Bích Hòa : 1000 usd (Feb 1, 2020)

TỔNG CỘNG: NGÀY 4 THÁNG 2, 2020 LÀ: 3,600.00 USD

MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CHA BLIR VÀ SỰ THỰC CỦA 3 NHÀ THỜ CHA BLIR TRÔNG COI.

Lm. Micae A Blir chịu chức 29-9-2017 GIÁO PHẬN KONTUM

Cha Micae A Blir, sinh ngày 08/01/1981, thuộc giáo xứ Măng La, giáo hạt Kontum. Gh Kon Hngo Klah , Xã Ngọc Bay, Tx. Kontum, (060) 862-372

Phone +84 038 344 2419 có viber

THƯ CỦA CHA BLIR

Con xin cám ơn Cha đã quan tâm đến Giáo Xứ chúng con. Con xin nói cha Cha biết về thông tin giáo xứ mà con đang giúp.  Con được Đức Cha mới  bổ nhiệm nhân chăm sóc 3 Giáo Xứ và một Giáo họ, với số người tín hữu hơn 8 nghìn dân. Ba xứ gồm anh em dân tộc Xêđăng và một số anh em người kinh. Ba xứ mà con quản đó là: Xứ Đak Lung, Xứ Đak Chô, Xứ Đak Manh và một Giáo họ, là Đak Kon. Giáo họ này là nơi cuối cùng trong Giáo xứ con. Cách xứ là 20km. Con thường làm lễ vào tối thứ bảy thay lễ ngày Chúa Nhật. Nơi này chỉ dựng nhà tranh với cột cây mà thôi.

Họ xin con mua tấm Tôn để sữa lại, nhưng con lực bất tồng tâm. con đang biểu họ đống góp có bao nhiêu thì con chịu cho. Trong xứ con quản, hiện tại chỉ có một xứ có nhà Thờ được xây, đó là Xứ Đak Lung. Còn hai Xứ kia thì chưa. Chỉ có nhà tranh như hình mà con gửi cho Cha đó. Còn về chương trình làm nhà thờ chổ con ở thi chưa. Con đang đợi giấy tờ ở Tòa Giám mục gửi lại cho con. Có gì rõ ràng và bắt đầu cong trình, con sẽ báo cho Cha nhá. Đó là những thông tin con xin nói cho Cha biết.

 Cuối cùng con xin chúc Cha một năm mới luôn mạnh khỏe cả hồn lẫn xác và nhất là tràn đầy Ơn Chúa Xuân.

       Kính chúc,

    con Micae Blir

micaeblir@gmail.com