Day: December 9, 2019

Chào Trinh Nữ đầy ân sủng, Chúa ở cùng Trinh Nữ

Thứ Hai, Lễ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI – 09/12/19 Bài Ðọc I: St 3, 9-15. 20 “Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa miêu duệ mi và miêu duệ người phụ nữ”. Trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa đã gọi Ađam và phán bảo ông rằng: “Ngươi đang ở đâu?” Ông đã thưa:…

Giúp đỡ xây nhà thờ Dakkia, Kontum, Việt Nam

Hôm nay ngày 8 tháng 12 Lễ Đức Mẹ Vô nhiễm, kỷ niệm 5 năm ngày thành lập đường dây cầu nguyện, cũng là nơi phát xuất của đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót hiện nay. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa và Mẹ đã gìn giữ và đồng hành trong 5 năm qua.…