Day: December 7, 2019

Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ

Thứ Bảy, Tuần 1 Mùa Vọng – 07/12/19 Bài Ðọc I: Is 30, 19-21. 23-26 “Người động lòng thương ngươi, lắng nghe lời ngươi kêu xin”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ðây Chúa là Thiên Chúa, Ðấng Thánh của Israel phán: Dân Sion sẽ được ở Giêrusalem. Ngươi sẽ chẳng còn than van khóc lóc;…

%d bloggers like this: