Day: December 3, 2019

Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần

Thứ Ba, Lễ Thánh PHANXICÔ XAVIÊ – 03/12/19 Bài Ðọc I: Is 11: 1-10 “Chúa lấy đức công bình mà xét xử người nghèo khó”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, từ gốc Giê-sê sẽ đâm ra một bông hoa. Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống, tức thần…