Day: December 1, 2019

Advent season: prayer, penance and longing for God

DECEMBER 1, 2019 FIRST SUNDAY OF ADVENT (Lec. 1)          1)         Isaiah 2:1-5 2)         Romans 13:11-14 3)         Matthew 24:37-44 Gospel related: CCC 673 FOCUS:    Jesus wants us to use the Advent season wisely – with prayer, penance and longing for God. Adventus in Latin means to await the arrival of someone or something of great importance. For…

Các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến

CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG, NĂM A – 01/12/19 Bài Ðọc I: Is 2, 1-5 “Thiên Chúa quy tụ các dân tộc trong nước Người, để hưởng bình an đời đời”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ðiềm Isaia con trai của Amos đã thấy về Giuđa và Giêru-salem. Ðiềm sẽ xảy ra trong những ngày…