Day: November 28, 2019

Người ấy đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người

28/11/2019 Thứ Năm XXXIV Thường Niên LỄ TẠ ƠN HOA KỲ – THANKSGIVING MASS BÀI ĐỌC I: Hc 50, 24-26 (Hl 22-24) “Thiên Chúa đã thực thi những việc vĩ đại trên khắp địa cầu”. Trích sách Huấn Ca. Các ngươi hãy cầu nguyện cùng Thiên Chúa vũ trụ, Đấng đã thực thi những việc…