Day: November 23, 2019

Nghe Đài Qua ZenoRadio App

Đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót đang xử dụng hệ thống phát sóng của công ty Zeno Media đặt trụ sở tại New York, Hoa Kỳ. Thính giả có thể vào trang web Zeno.fm để nghe đài phát thanh của mình (Tìm hiểu hướng dẫn nghe đài qua Zeno.fm tại đây) hay nghe qua ZenoRadio…

Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống

Thứ Bảy, Tuần 33 Thường Niên, Năm 1 – 23/11/19 Bài Ðọc I: 1 Mcb 6, 1-13 “Vì các tai hoạ trẫm đã gây cho Giêrusalem mà trẫm phải buồn bực mà chết”. Trích sách Macabê quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, vua Antiôcô rảo khắp các tỉnh miền bắc. Vua nghe nói tại Ba-tư…