Day: November 23, 2019

Nghe Radio Qua ZenoRadio Apps

Đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót đang xử dụng hệ thống phát sóng của công ty Zeno Media tại New York, Hoa Kỳ. Trang web Zeno.fm là website chính thức của Zeno Media (Tìm hiểu hướng dẫn nghe đài qua Zeno.fm tại đây) Dùng ZenoRadio apps là tạo sư thuận tiện cho bạn nghe Radio…

Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống

Thứ Bảy, Tuần 33 Thường Niên, Năm 1 – 23/11/19 Bài Ðọc I: 1 Mcb 6, 1-13 “Vì các tai hoạ trẫm đã gây cho Giêrusalem mà trẫm phải buồn bực mà chết”. Trích sách Macabê quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, vua Antiôcô rảo khắp các tỉnh miền bắc. Vua nghe nói tại Ba-tư…