Day: November 22, 2019

Nhà Ta là nhà cầu nguyện, các ngươi đã biến thành sào huyệt trộm cướp

Thứ Sáu, Lễ Thánh CÊCILIA, TnTđ – 22/11/19 Bài Ðọc I: 1 Mcb 4, 36-37, 52-59 “Họ làm lễ cung hiến bàn thờ và hân hoan dâng lễ toàn thiêu”. Trích sách Macabê quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Giuđa và anh em ông nói rằng: “Quân thù chúng ta đã bị tiêu diệt, nay…