Day: November 18, 2019

Nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy

Lễ CUNG HIẾNĐỀN THỜ THÁNH PHÊRÔ và PHAOLÔ– 18/11/19 Bài Ðọc I: Cv 28, 11-16. 30-31 “Như thế là chúng tôi đã trẩy đi Rôma”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Sau ba tháng, chúng tôi lên đi trên chiếc tàu Alexandria, tàu này có hiệu là Dioscuri, đã trú tại đảo (Mêlita) trong mùa…