Day: November 12, 2019

Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm

Thứ Ba, Lễ Thánh GIÔSAPHÁT, GmTđ – 12/11/19 Bài Ðọc I: Kn 2, 23 – 3, 9“Ðối với con mắt người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết, nhưng thật ra các ngài sống trong bình an”. Trích sách Khôn Ngoan. Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa để…