Day: November 11, 2019

Nếu nó hối cải, thì hãy tha thứ cho nó

Thứ Hai,  Lễ Thánh MARTINÔ TOURS, Gm – 11/11/19 Bài Ðọc I: Kn 1, 1-7 “Thần trí khôn ngoan thì nhân hậu; Thánh Thần Chúa tràn ngập hoàn cầu”. Khởi đầu sách Khôn Ngoan. Hỡi các vị lãnh đạo trần gian, hãy chuộng đức công chính. Hãy tưởng nghĩ về Chúa cách ngay lành, và hãy…