Day: November 9, 2019

Nỗi hiểm nguy của thói quen phạm tội

Tội nguyên-tổ A-dong đã làm cho chúng ta hướng chiều về đàng tội. Vì thế, Thánh Phaolồ đã lo buồn khi thấy mình phải chạm trán với những ý-tưởng tội-lỗi: “Tôi lại thấy xuất hiện trong mình tôi một lề-luật khác, chống đối lề-luật nơi lương-tâm tôi, và lôi-cuốn tôi sa vào cạm-bẫy của tội-lỗi ở…

Người có ý nói đền thờ là thân thể Người

Lễ CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ – 09/11/19 Bài Ðọc I: Ed 47, 1-2. 8-9. 12“Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, và nước ấy chảy đến ai, thì tất cả đều được cứu rỗi”. Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Trong những ngày ấy, thiên thần dẫn tôi đến cửa nhà…