Day: November 8, 2019

Con cái đời này, khi đối xử với đồng loại, thì khôn khéo hơn con cái sự sáng

Thứ Sáu, Tuần 31 Thường Niên, Năm 1 – 08/11/19 Bài Ðọc I: Rm 15, 14-21 “Tôi là người giúp việc của Ðức Giêsu Kitô nơi các người Dân ngoại để của lễ Dân ngoại được Chúa chấp nhận”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, phần tôi, tôi…