Day: November 7, 2019

Các thiên thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải

Thứ Năm, Tuần 31 Thường Niên, Năm 1 – 07/11/19 Bài Ðọc I: Rm 14, 7-12 “Dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, không ai trong anh em được sống cho mình, và cũng không ai chết…