Day: November 6, 2019

Ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta

Thứ Tư, Tuần 31 Thường Niên, Năm 1 – 06/11/19 Bài Ðọc I: Rm 13, 8-10 “Yêu thương là chu toàn trọn cả luật”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, anh em chớ mắc nợ ai ngoài việc phải yêu mến nhau. Vì ai yêu người, thì…