Day: November 5, 2019

Không một ai trong những kẻ đã được mời, sẽ được nếm bữa tiệc của tôi

Thứ Ba, Tuần 31 Thường Niên, Năm 1 – 05/11/19 Bài Ðọc I: Rm 12, 5-16 “Kẻ này là chi thể của người kia”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, chúng ta tuy nhiều người, nhưng cũng chỉ là một thân thể trong Ðức Kitô, và tương quan…