Day: October 29, 2019

Hạt cải mọc lên và trở thành một cây to

Thứ Ba, Tuần 30 Thường Niên, Năm 1 – 29/10/19 Bài Ðọc I: Rm 8, 18-25“Các tạo vật ngóng trông sự mạc khải của con cái Thiên Chúa”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, tôi nghĩ rằng những đau khổ ở đời này không thể sánh với vinh…