Day: October 28, 2019

Người chọn mười hai vị mà Người gọi là tông đồ

Thứ Hai, Lễ Thánh SIMON và GIUĐA, Tông đồ – 28/10/19 Bài Ðọc I: Ep 2, 19-22 “Anh em đã được xây dựng trên nền tảng các tông đồ và các tiên tri”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến, anh em không còn là khách trọ và…