Day: October 26, 2019

Truyền Giáo bằng Chứng Tá Đời Sống

TRUYỀN GIÁO TẠI VIỆT NAM VÀO ĐỀ           Dựa vào các tài liệu của Giáo Hội, chúng ta có thể liệt kê 15 Đường Lối Truyền Giáo như sau: (1) Làm chứng, (2) Loan báo Tin Mừng, (3) Thành lập Giáo Hội địa phương, (4) Cộng đoàn Cơ Bản và các Phong Trào Canh Tân, (5)…

Hạnh phúc cho những người chết lành

Bài gẫm 24: HẠNH PHÚC CHO NHỮNG NGƯỜI CHẾT LÀNH. I. Ước ao chết. Thánh Bê-na-đô nói: “Sự chết không phải chỉ hết lao tác, mà còn là cửa vào kiếp hằng sống.” Ai muốn hưởng nhan Thánh Chúa đều phải qua đó. “Này đây cửa nhà Giavê, những kẻ công-chính sẽ được bước vào.”…

Thánh Giuse, người cha tuyệt vời

Tác giả người Nga tên Mikhain Vanolov viết một truyện ngắn tựa đề “Người Cha” như sau : Trong gia đình chỉ có hai cha con. Người cha và cô con gái. Người cha rất thương yêu cô con gái của mình. Ông chăm sóc cô thật chu đáo. Nhưng cô lại rất khó chịu…

Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy

Thứ Bảy, Tuần 29 Thường Niên, Năm 1 – 26/10/19 Bài Ðọc I: Rm 8, 1-11“Thánh Thần của Ðấng đã làm cho Ðức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, giờ đây không còn gì là án phạt…