Còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu?

Thứ Sáu, Tuần 29 Thường Niên, Năm 1 – 25/10/19

Bài Ðọc I: Rm 7, 18-25a “Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi cái xác chết này?”

Image may contain: one or more people

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, tôi biết rằng sự lành không ở trong tôi, nghĩa là trong huyết nhục của tôi. Vì chưng ước muốn thì tôi vẫn có, nhưng làm cho sự lành nên hoàn hảo thì không sao được. Bởi vì sự lành tôi muốn thì tôi không làm, còn sự dữ tôi không muốn thì tôi lại làm. Thực ra nếu tôi làm điều tôi không muốn, thì bấy giờ không phải chính tôi làm điều đó, nhưng là sự tội ở trong mình tôi. Thành ra khi tôi muốn làm sự lành, tôi nhận thấy trong tôi có lề luật, vì sự dữ vẫn kèm bên tôi. Theo như con người bên trong, tôi cũng ưa thích lề luật Thiên Chúa: nhưng tôi thấy trong chi thể tôi có một lề luật khác đối địch với lề luật tâm thần tôi, và giam hãm tôi dưới ách lề luật sự tội trong chi thể tôi. Tôi là con người vô phúc! Ai sẽ cứu tôi khỏi cái xác chết này? Cảm tạ Thiên Chúa, nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Như thế, chính tôi lấy tâm thần mà phục vụ lề luật Thiên Chúa; còn về xác thịt, thì vâng phục lề luật của sự tội.Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 118, 66. 68. 76. 77. 93. 94 Lạy Chúa, xin dạy bảo con những thánh chỉ của Ngài. (c. 68b).

Xướng: 1) Xin Chúa dạy con sự thông minh và lương tri, vì con tin cậy vào các chỉ thị của Ngài. – Ðáp.

2) Chúa là Ðấng tốt lành và nhân hậu, xin dạy bảo con những thánh chỉ của Ngài. – Ðáp.

3) Xin Chúa tỏ lòng thương hầu uỷ lạo con, theo như lời đã hứa cùng tôi tớ Chúa. – Ðáp.

4) Nguyện Chúa xót thương cho con được sống, vì luật pháp Ngài là sự sung sướng của con. – Ðáp.

5) Ðời đời con không quên những huấn lệnh của Ngài, bởi lẽ đó mà Ngài đã ban cho con được sống. – Ðáp.

6) Con thuộc về Chúa, xin Chúa cứu độ con, vì con tìm kiếm huấn lệnh của Ngài. – Ðáp.

Alleluia: Ga 15, 15b Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết”. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 12, 54-59 “Các ngươi biết tìm hiểu diện mạo trời đất? Còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu?”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán bảo dân chúng rằng: “Khi các ngươi xem thấy đám mây nổi lên ở phía tây, lập tức các ngươi nói rằng: Trời sắp mưa; và sự thật xảy ra như thế. Và khi gió nam thổi đến, thì các ngươi nói: Trời sắp nóng nực. Và việc đã xảy ra như thế. Hỡi những kẻ giả hình, các ngươi biết tìm hiểu diện mạo của trời đất, còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu? Tại sao các ngươi không tự mình phê phán điều gì phải lẽ? Thế nên, khi ngươi cùng với kẻ đối phương ra trước mặt quan quyền, thì đang lúc đi dọc đường, ngươi hãy cố lo liệu cho ổn thoả với nó đi, kẻo nó lôi ngươi đến trước quan toà, và quan toà trao ngươi cho lý hình và lý hình tống ngươi vào ngục. Ta bảo cho ngươi hay, ngươi sẽ không thể ra khỏi đó cho đến khi nào trả xong đồng xu cuối cùng”.

Chia sẻ Lời Chúa

SUY NIỆM

DẤU CHỈ ĐỨC TIN

Image may contain: 1 person

Người Việt Nam có rất nhiều kinh nghiệm về nhận biết dấu chỉ thiên nhiên. Chẳng hạn: “Cơn đàng đông vừa trông vừa chạy, cơn đàng nam vừa làm vừa chơi.” Đây là một dấu hiệu báo trước cơn mưa hay dông bão. Biết nhìn ra dấu chỉ tự nhiên là điều quan trọng, nhưng nhận ra dấu chỉ đức tin còn là điều quan trọng hơn.

Đức Giêsu quở trách những người Do Thái là giả hình. Vì họ không thể không biết những dấu chỉ về Đấng Cứu Thế: kẻ mù được thấy, kẻ điếc được nghe, kẻ què được đi… Chính Đức Giêsu đến và thực hiện những điều mà các ngôn sứ xa xưa đã loan báo. Họ biết mà không tin. Ngày nay, Thiên Chúa vẫn hoạt động trong đời sống mỗi người. Người nói với chúng ta qua những biến cố, qua những người chúng ta gặp. Hãy lắng nghe Lời Chúa qua những dấu chỉ đó, để mau mắn quay về với tình yêu của Người. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra thánh ý Ngài trong những dấu chỉ của cuộc sống hàng ngày. Amen.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)