Day: October 25, 2019

Còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu?

Thứ Sáu, Tuần 29 Thường Niên, Năm 1 – 25/10/19 Bài Ðọc I: Rm 7, 18-25a “Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi cái xác chết này?” Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, tôi biết rằng sự lành không ở trong tôi, nghĩa là trong huyết nhục của…