Day: October 23, 2019

Người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều

Thứ Tư, Tuần 29 Thường Niên, Năm 1 – 23/10/19 Bài Ðọc I: Rm 6, 12-18 “Anh em hãy hiến thân cho Thiên Chúa như những người từ cõi chết sống lại”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, nguyện cho tội lỗi đừng thống trị trong xác hay…