Day: October 22, 2019

Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức

Thứ Ba, Lễ Thánh GIOAN PHAOLÔ II, Gh – 22/10/19 Bài Ðọc I: Rm 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21 “Nếu bởi tội của một người mà sự chết đã thống trị, thì càng được thống trị hơn nữa trong sự sống do một Người”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em…