Day: October 21, 2019

Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?

Thứ Hai, Tuần 29 Thường Niên, Năm 1 – 21/10/19 Bài Ðọc I: Rm 4, 20-25 “Có lời đã chép vì chúng ta là những kẻ được kể là tin vào Người”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, lòng tin của Abraham vào Thiên Chúa không nao núng,…